Lovpligtigt eftersyn af Værktøj

Der er krav i Stærkstrømsbekentgørelsen, om at der skal udføres eftersyn af håndværktøj.
De siger at for dobbelt isoleret værktøj er der krav om 6 måneder imellem eftersynene.
For enkelt isoleret værktøj skal der udføres eftersyn hver anden måned.

Ved et eftersyn laver vi kontrol af:
-Funktionen af maskinen.
-Beskadninger på kappen.
-Og vi kontrolerer at maskinen overholder kravene til isolationsmodstand.
Det er brugerens egen forpligtelse at kontrolere at maskinen ikke overskrider de lovpligtige eftersyn.