Eftersyn

Vi udføre el eftersyn på alle boliger og forsamlings lokaler.
Ved et eftersyn tjekker vi alle installationer og måler isolationen modstanden i denne
Vi laver ved et eftersyn dokumentation af installationen, hvor vi påpeger hvad der bør forbedres og hvad der skal udskiftes.